SECOND FUTURE - Ge framtiden en ny möjlighet

Vi skapar lönsam hållbarhet. Med ett holistiskt synsätt lyfter vi befintliga byggnader till nya dimensioner.

Vi genererar sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga vinster för våra kunder genom att utnyttja befintliga byggnaders resurser och möjligheter till att skapa ny arkitektur. Vårt synsätt integrerar arkitektur, funktion och installationer i välfungerande och långsiktiga lösningar. Våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt för att tjäna dagens och morgondagens användare. Människan kommer i första hand och i första rummet.

Vi är det lilla kontoret med stor rörlighet och omställningsförmåga. Vi har valt friheten att kunna komponera projektgrupper med rätt människor och med rätt kompetenser för de bästa projektresultaten. Vi tror på samarbete utanför det egna kontoret då det ger dynamik, inspiration och utveckling.

Samförstånd är blixten mellan himmel och jord. Vi är din professionella rådgivare som förvandlar projektets idé till verklighet. Med engagemang och positiv energi bjuder vi in till framåtdrivande och lösningsorienterade processer. Vi medverkar till kloka avvägningar som optimerar projektresultat mot ett hållbart driftsperspektiv.

Våra visionära lösningar är förankrade i insikten om verkligheten. Vi öppnar gränser och dörrar till ett vidgat samarbete. Vi skapar långsiktiga och lönsamma arkitektoniska lösningar för våra kunder.

Förståelse för ditt och dina kunders behov och din situation. Förståelse för rummets kraft, hur det påverkar människor. Vårt arbete bygger på tydlig kommunikation, fördjupad analys och väldefinierade projektmål. Redskapen är specialutbildning och erfarenhet av projektprocesser och byggplatser. Kundskapen är intresset för människan samt material och teknikvetenskap.

Vårt fokus ligger på skärningspunkten mellan projektresultat och kundnytta. Vi arbetar med en systematisk process för att fatta medvetna beslut. Våra projektprocesser utvecklas och anpassas efter varje projekt för ännu bättre projektresultat. Vårt arbete bygger på långsiktiga strategier för byggnaden och människorna. Vi arbetar med en snabb uppfattnings- och anpassningsförmåga.

Vi vågar se ur nya perspektiv, se med andras ögon och tänka i banor utanför vår egen bransch. Vi ställer frågorna som undanröjer hinder. Projekten samordnas för att säkra planerade resultat. Ansvar är ett nyckelord för oss. Vi vill förlänga och bredda betydelsen av ordet ansvar till ett helhetstänk: Ekonomi, leverans, arkitektur, miljö, social medvetenhet samt ett väl buret ansvar för hela processen – hela vägen fram.

Stolthet för personliga idéer, för egenheter i lösningar och öppenhet för mänsklig kompetens. Samarbete är samförstånd före prestige, förståelse före stolthet. För oss är det en dygd att medverka till positiva samarbetsprocesser där alla samarbetar mot samma mål. Vår kompetens är så mycket större än oss genom vårt stora kontaktnät både i Sverige och utomlands. Samordning, processledning och att ta vara på all kompetens är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Bach arkitekter AB startades i januari 2001 av Lone-Pia Bach. Vi har kontinuerligt utvecklat vår verksamhet och är idag en kompetent grupp med hög kunskaps- och ambitionsnivå. Vi satsar på en hög utbildningsnivå och de flesta av oss har olika typer av påbyggnadsutbildningar. Hos oss hittar du utöver vår kärnkompetens som arkitekter även projekteringsledare, ingenjör, kulturvetare, Bas P, tillgänglighetsspecialister och restaureringsarkitekter. Lone-Pia Bach är husarkitekt på Harpsund, Sagerska huset och Residenset i Vänersborg. Våra uppdrag spänner från ombyggnader, restaureringar och nybyggnader till inredning och produktutveckling. Vi är delaktiga i hela processen och vår verksamhet bygger på en hög grad av kunskapsåterföring.

second-future_folder.jpg