IMG_4116web.jpg

Några av våra beställare:

Statens fastighetsverk,  Vasakronan,  Nationalmuseet,  Stadsholmen,  Johannes församling,  Folksam,  Moderna Museet,  Diligentia,  Brf Islandet Adolf,  Specialfastigheter,  HEFAB Fastighets AB,  Stockholms Lokaltrafik, Kungsholmens församling,  Folkoperan,  Stiftelsen Skansen, Ljusterö-Kulla församling,  Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, Brf Storken,  Fortifikationsverket,  Helseplan,  Justitiekanslern,  Västermalms församling,  Danska Ambassaden,  Birgittasystrarna,  Danske Bank,  Stiftelsen Nordiska museet,  Västmanlands läns museeum

 

På kontoret


Lone-Pia Bach, Ägare, Arkitekt SAR / MSA

Gabriel Rothoff Bach, Kontorsansvarig, Ekonomi

Lise Rothoff Bach, Design


Lone-Pia är grundare och VD för Bach arkitekter AB sen år 2000


Vi har väl avvägda kompetenser för utredningar, restaurerings- och ombyggnadsuppdrag i byggnader med kulturhistoriska värden liktväl för nybyggnad.

Kontoret arbetar i dag med uppdrag över hela Sverige, bl.a. som SFV´s husarkitekter för residenset i Vänersborg, Sagerska palatset och Harpsund – byggnader med extremt höga kvalitets- och säkerhetskrav.

Bach arkitekter har ofta varit generalkonsult och drivit projekt från första skiss till inflyttning. Programarbete och funktionsanalyser i komplicerade strukturer är en av kontorets styrkor.  Funktionalitet, kreativitet och design utifrån fastighetens unika förutsättningar samt genuint material- och hantverkskunnande präglar Bach arkitekters formspråk. Det långsiktiga perspektivet som hjälper beställaren att förvalta fastigheter på ett långsiktigt klokt sätt är en övergripande tanke hos Bach arkitekter. Begreppet Second future har utvecklats av Bach arkitekter och handlar om detta.

Mål: Långsiktig lönsamhet ur miljömässigt, ekonomisk och teknisk perspektiv.

Metod:  Varje projekt är unikt. Vi ser oss som lösningsorienterade rådgivare som genom vass analys, kreativitet och väl förankrat kunnande driver projekten i mål. Vi är engagerade, tar helhetsansvar, söker samförstånd och utvecklar processer för största kundnytta.

Inspiration: Ta till vara på fastighetens potential. Ge framtiden en ny möjlighet!